วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552

อัตราค่าสอน

ประถม -
1คนชม.ละ 220บาทต่อคน

2-3คน ขม.ละ 150 บาทต่อคน
4-6คน ชม.ละ 110 บาทต่อคน
ม.ต้น -
1คนชม.ละ 240บาทต่อคน

2-3คน ขม.ละ 170 บาทต่อคน
4-6คน ชม.ละ 130บาทต่อคน
ม.ปลาย-
1คนชม.ละ 260บาทต่อคน

2-3คน ขม.ละ 180 บาทต่อคน
4-6คน ชม.ละ 150 บาทต่อคน
*ราคานี้+หนังสือแล้ว

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อได้ที่พี่บอม 0853638129 0825233656

ทีมติวเตอร์

1.พี่เอก ฟิสิกส์ จุฬาป.โท
2.พี่บิ๊กฟิสิกส์จุฬาป.โท
3.พี่เดียร์ ปี4 ฟิสิกส์จุฬา (ฟิสิกส์ โอลิมปิก)
4.พี่ไมค์ ปี4 ฟิสิกส์จุฬา (ทุนพสวท.)
5.พี่บอมปี4 ฟิสิกส์จุฬา
6.พี่เอ็มปี 4 ฟิสิกส์จุฬา(โครงการอัฉริยะภาพ JS)
7.พี่เฟิส ปี4ฟิสิกส์จุฬา (ทุนพสวท.)
8. พี่หนุนปี4 ฟิสิกส์จุฬา
และมีพี่ๆจาก อักษรจุฬาดูทางด้านภาษา

หลักสูตรฟิสิกส์ม.ปลายและม.ต้น

Physics เหมาะสำหรับน้อง ที่ต้องการรู้จริง ไม่ลืมและเช้าใจง่ายแบบถูกหลักการ

หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ม.ต้น


Physics+Biology+Chemistry ม.ต้น

- ทบทวนเพื่อสอบเข้า
วิทยาศาสตร์ม.ต้นเพื่อเพิ่มเกรด
- เพื่อเพิ่มเกรดและ รู้จริง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประถม. ม.ต้น ม.ปลาย


Genius Math คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ - เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการ พัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ Clinic Math ฟื้นฟูคณิตศาสตร์ - เหมาะกับ น้องๆที่พื้นฐานยังไม่แข็งแรงและปูพื้นฐานให้ Entrance A-net O-net - สำหรับน้องๆม.ปลาย